Op deze pagina vindt u van alles over; biologische wijn

Eten | Gezond Eten | Biologisch Eten | Natuurvoeding | Culinair | Koken | Kookboek | Biologische Producten | Restaurants

Is biologische wijn wel kwaliteitswijn? Eeuwenlang werd alle wijn biologisch gemaakt. Biologische wijn is de drank die gewonnen wordt uit alcoholische gisting van biologisch geteelde druiven. In tegenstelling tot "gewone" wijn, waar omstandig gebruik gemaakt wordt van chemische middelen, worden de druiven in de biologische cultuur geteeld zonder gebruik van enig chemisch samengesteld product. Kunstmeststoffen, zwaar giftige onkruidverdelgers (pesticiden en herbiciden) en alle chemische insecticiden en fungiciden zijn STRIKT VERBODEN in deze teelt.

 Wijnen | Biologische Wijn | Champagne | Kaas | Tapas | Kaviaar en Oesters | Dieet | Afvallen | Horeca | Catering | Traiteur


PRINCIPES VAN DE BIOLOGISCHE TEELT
De biologische cultuur is gebaseerd op de principes van de teelt in een levende, evenwichtige grond en houdt rekening met de natuurlijke cycli van het biologisch leven en met het respect voor het milieu. Alle gebruik van chemisch samengestelde producten is verboden.
De grond wordt met natuurlijke, humusrijke meststoffen gevoed, de biologische activiteit in grond en plant wordt bevorderd, de weerstand tegen ziektes wordt aangescherpt. Geen enkel schadelijk residu wordt achtergelaten in de boven-en ondergrond.

WAT IS BIOLOGISCHE WIJN ?
Biologische wijn is de drank die gewonnen wordt uit alcoholische gisting van biologisch geteelde druiven.
In tegenstelling tot "gewone" wijn, waar omstandig gebruik gemaakt wordt van chemische middelen, worden de druiven in de biologische cultuur geteeld zonder gebruik van enig chemisch samengesteld product. Kunstmeststoffen, zwaar giftige onkruidverdelgers (pesticiden en herbiciden) en alle chemische insecticiden en fungiciden zijn STRIKT VERBODEN in deze teelt.
De biologische teelt is 100% milieubewust en volledig veilig voor de gezondheid.
Dit kan spijtig genoeg niet gezegd worden van de "gewone" wijnteelt, die voor de gemakkelijkheids-oplossingen kiest met vooral grote productiviteit en optimaal winstbejag voor ogen.

HOE WORDT BIOLOGISCHE WIJN GEMAAKT?
Het uitgangspunt van deze wijnbouwers is een evenwichtig biologisch levende grond.
Er wordt uitsluitend bemest met organische meststoffen (compost, groenbemesting, dierlijke meststoffen, mineralen enz.) Op die manier worden gezonde wijnranken voortgebracht met druiven die een maximum aan mineralen en oligo-elementen bevatten en ziektebestendig zijn.
Onkruid wordt bestreden op manuele en mechanische manier dwz. eggen, wieden, ploegen.
Gezien de plant en de druif in se gezond is, moet geen beroep gedaan worden op chemische insecticiden en fungiciden om ziektes te bestrijden. Die komen slechts zeer sporadisch voor. Er wordt immers preventief gewerkt. In noodgevallen, zijn er weer voldoende natuurlijke middelen om deze te bestrijden, zoals bordelese pap( koper, kalk, water-oplossing= een eeuwenoud middel). Verder worden ook aftreksels van planten gebruikt, zoals van netels en zeewier en ook rotspoeder, basaltmeel en diverse mineralen en oligo-elementen .
Ook bij de vinificatie (de wijnmakerij), zijn alle chemische hulpmiddelen taboe, zoals kleur, smaak en aromaverbeteraars, ontzuur- of bijzuurmiddelen enz.

WIE GARANDEERT DAT BIOLOGISCHE WIJN OOK ECHT BIOLOGISCH IS?
De term "biologische teelt" is beschermd door de Europese Unie. Door enkele privé organismen werd een strikt lastenboek opgesteld. De navolging van dit lastenboek wordt onder supervisie van het Ministerie van Landbouw door onafhankelijke organismen minstens één maal per jaar gecontroleerd, waarna een certificaat van biologische landbouw wordt toegekend. Dit certificaat is slechts voor één jaar geldig en moet telkens na controles vernieuwd worden.
Elke inbreuk op het lastenboek wordt met onmiddellijke uitsluiting bestraft. In Frankrijk zijn er maar een goede 400-tal wijnbouwers die dit certificaat bezitten.

Naast deze gecontroleerde biologische telers, zijn er nog vele duizenden die deze teelt geheel of gedeeltelijk toepassen (vooral de zeer grote huizen), echter zonder controle. Het spreekt vanzelf dat 100% garantie alleen geboden wordt door de gecontroleerde telers.

IS BIOLOGISCHE WIJN WEL KWALITEITSWIJN?
Eeuwenlang werd alle wijn biologisch gemaakt. Na de tweede wereldoorlog kwam hierin verandering door de snelle groei van de chemische sector. De meerderheid van de wijnbouwers koos voor deze oplossing uit gemaksoverwegingen en uiteraard omdat het rendement hiermee spectaculair steeg, zij het ten koste van de kwaliteit !
Een kleine minderheid van de wijnbouwers weigerde uit principe om deze toer op te gaan.
Het moet gezegd, dat de eerste jaren de kwaliteit van deze wijnen niet bijzonder was.
De meeste van deze wijnbouwers bleven teveel in het ambachtelijke stramien en dachten dat, als het biologisch was het ook maar goed moest zijn.

De laatste 10 jaar kwam hierin een totale ommekeer. Een nieuwe jonge generatie van wijnbouwers, veelal universitair en oenologisch geschoold, investeerde zwaar in de moderne technologie, die de "gewone" wijnbouw ondertussen op een hoger peil had gebracht.
Terwijl het taboe op het gesjoemel met chemische middelen overeind bleef, werden de technische middelen nu ook massaal ingezet in de biologische cultuur.
Het resultaat was spectaculair. De combinatie van technologie en traditionele aanpak wierp zijn vruchten af. Zeer lovende commentaren in wijntijdschriften en wijngidsen en een regelmaat aan behaalde medailles in grote wijnwedstrijden spraken voor zichzelf.

Geen enkele betrouwbare wijnkenner ontkent nu nog de zeer goede kwaliteit van wijnen uit biologische en biodynamische teelt. Het surplus, dat deze wijnen 100% gezond en milieuvriendelijk zijn is dan ook graag meegenomen.
De herhaalde schandalen in de "gewone" en "industriële" landbouwsector, de herhaalde waarschuwingen dat onze aarde naar de zelfvernietiging gaat, hebben de ogen van velen geopend, en dit is nog maar het topje van de ijsberg!
Bron; biotiek.be


In het kort: Wat is biologische wijn ( biowijn )?
Even enkele misvattingen uit de wereld helpen:
Tot voor een 50-tal jaar werden alle wijnen gemaakt volgens oude, biologische tradities (die nu nog steeds gevolgd worden).
• Men gebruikt geen kunstmeststoffen of chemische onkruidverdelgers, om zo de grond biologisch evenwichtig en organisch levend te houden.
• Men voorkomt ziektes door intensieve grondbewerking en gebruik van onder andere kruidenaftreksels.
• Bij de vinificatie voegt men geen stoffen toe zoals kleurverbeteraars, sulfieten of houtkrullen. De wijn rijpt door de natuurlijke gistcultuur van de druiven.
• Bij de biodynamische wijnbouw (die nog een stap verder gaat) wordt bovendien gebruik gemaakt van homeopathische bereidingen en houdt men rekening met kosmische cycli voor bewerken van grond en plant.
 

Mail: info@overetenendrinken.nl | Tel: 010 84 03 042